Geen schadelijke bijwerkingen door breed spectrum.

Opmerkelijk is dat de inwerking van de Harmonizer stopt als iets geharmoniseerd is en er geen over-werkingen plaatsvinden en dus ook geen destructieve bijwerkingen. Dit is mogelijk te verklaren doordat de Harmonizer ook scalargolven uitzendt.

Scalargolven ontstaan bij zeer snelle energieveranderingen van een elektrische of magnetische veld. Aangezien de Harmonizer zeer sterke kortstondige pulsen produceert is het aannemelijk dat de Harmonizer ook een hoeveelheid scalar opwekt.

Van Tachyonen is bekend dat deze een vorm van ‘intelligentie’ hebben en ‘beoordelen’ wat nodig is en een daarop afgestemde actie ondernemen. Is alles gecorrigeerd dan stopt de actie. Waarschijnlijk zijn tachyonen en scalar verwant aan elkaar. Mogelijk is de energievorm vergelijkbaar met ‘licht’.

‘’Licht’’ gedraagt zich enerzijds als deeltjes (fotonen) en anderzijds als straling.
Zo zouden bij scalar/tachyonen de deeltjes overeen kunnen komen met tachyonen en de straling met scalargolven.

Multiwave Oscillator of MWO Healing volgens Nikola Tesla en George Lakhovsky