Multiwave Oscillator MWO : Tesla en Lakhovsky

Op basis van de ideen van Nikola Tesla

De Harmonizer is gebaseerd op de Multiwave-Oscillator waarvan het oorspronkelijke ontwerp naar alle waarschijnlijkheid van Nikola Tesla afkomstig is.

George Lakhovsky heeft hierop voortgeborduurd en heeft veel proeven gedaan op planten, dieren en mensen met verbluffende resultaten. Hij zet in zijn boek The Secret of Live, Electricity, Radiation and your Body (ISBN 0-939482-08-8) uiteen dat cellen van levende organismen zich als kleine radiozenders en ontvangers gedragen.

Wanneer cellen worden omringd met een elektromagnetisch veld met een breed spectrum aan frequenties dan zal iedere cel zijn eigen frequentie 'oppakken' en energie uit dat veld opnemen.Naar het werk van George Lakhovsky

Dit heeft een stimulerende en harmoniserende werking op de cellen en daarmee op de weefsels en het orgaan dat daaruit is opgebouwd. Opmerkelijk is dat er alleen een harmoniserende reactie plaatsvindt bij delen van het organisme waar iets fout zit.

Is een deel op een bepaald moment geharmoniseerd of gewoon gezond dan reageert het niet (meer) op de velden. Zoals water stroomt naar de zee en daarbij zijn weg zoekt en vindt, zo ook overwint de vrijkomende energie de hindernissen en verbetert de algehele energiedoorstroming in je hele lichaam.

Nieuw inzicht : www.kanker-is-een-schimmel.be

Wat doet een MWO of Multiwave Oscillator ?Multiwave Oscillator of MWO Healing volgens Nikola Tesla en George Lakhovsky